Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING NOORDERWIND FILMS

Noorderwind Films, gevestigd aan Schoolstraat 14 Uithuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.noorderwindfilms.nl, Schoolstraat 14 Uithuizen, 0595727030

Martijn Tjoelker is de Functionaris Gegevensbescherming van Noorderwind Films. Hij is te bereiken via martijn@noorderwindfilms.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Noorderwind Films kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Noorderwind Films, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Noorderwind Films verstrekt. Noorderwind Films kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Noorderwind Films GEGEVENS NODIG HEEFT
Noorderwind Films verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Noorderwind Films uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

HOE LANG Noorderwind Films GEGEVENS BEWAART
Noorderwind Films bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Noorderwind Films verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Noorderwind Films worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Noorderwind Films gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Noorderwind Films maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Noorderwind Films bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Noorderwind Films te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Noorderwind Films heeft hier geen invloed op.
Noorderwind Films heeft Google geen toestemming gegeven om via Noorderwind Films verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar martijn@noorderwindfilms.nl. Noorderwind Films zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Noorderwind Films neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Noorderwind Films maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Noorderwind Films verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Noorderwind Films op via info@noorderwindfilms.nl.

www.noorderwindfilms.nl is een website van Noorderwind Films.

Noorderwind Films is als volgt te bereiken:

Postadres: Schoolstraat 14, Uithuizen
Vestigingsadres: Schoolstraat 14, Uithuizen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63191652
Telefoon: 0595727030
E-mailadres: info@noorderwindfilms.nl

×